Nudity

By Tuesday, May 6, 2014 0 , , , , Permalink 1

Hotel in Paris
Roses
FitspoParis – Love & Friendship – Endorphines 

Nudity in form of my naked soul. 

Bakom mina blå och inom mig så pågår en resa, så stor att jag en dag hoppas på att jag kan landa i trygghetens famn och dela med mig utav min resa till er. I hopp om att kunna ge, kanske Någon där ute, ett hopp eller en styrka av att Du kommer klara dig. Oavsett var du själv är i din resa så vill jag kunna ge dig ett pass där du kan resa genom alla livets hinder och höjder. Det handlar inte om att vara starkast, det handlar om att hitta ett sätt att överleva oavsett om du är svag. Men du kommer att ta dig framåt. För det är dit vi är på väg, framåt i livet. Men glöm aldrig av nuet.
Jag har hittat mitt Nu, det fick ta mig närmare hela mitt liv, men jag är här och nu. Jag ser Livet. Det är en underbar gåva om du ser det. Livet kan ge dig mycket bara du är öppen för att ta emot det..

Nudity in form of my naked soul. Bilderna ovan visar Livet. Nakna stunder av livet. Inga censurer men ändå är det ingen som kan se det vackra, oändliga, som finns bakom dem. Men inte heller vart i resan som jag befinner mig.
Men jag gör det. Och en dag hoppas jag på att ha blivit så stark att jag delar med mig av den till er.

– — — – — – — – — – — – – —

Nudity in form of my naked soul. 

Behind my blue eyes and within me there is a journey, so big that I hope one day that I could land in the arms of protection and share my journey with you. I hope that I will bring some hope or strength for at least someone out there, and let you know that You will make it. No matter of where you are in your journey, I want to give you a passport where you can travel through all of life’s obstacles and heights. It is not about to be the strongest, it is about to find a way to survive even if your weak. But that you Will go forward. Because thats where we going, forward in life. But never forget about this moment.
I´ve got to find my Now, and it almost took my entire life, but I live in the moment. I see Life. It is a wonderful gift if you can see it. Life can give you so much only you are open to receive it ..

Nudity in form of my naked soul. The pictures above shows you life. Nude moments of  my life. No censors and still no one can see the beautiful, infinity, thats behind them. But no one can see the journey that I am doing.
But I do. And one day I hope I get so strong that I choose to share it with you..

Nude. No make up. A naked soul. A nudity beyond our imagination.
So pure. So free. A love so nude.

Bless you all, Jamie

Comments are closed.